Jaké novinky přinesla novela AML zákona v oblasti realitního trhu?

7. 3. 20212 minuty čtení
Dne 1. 1. 2021 vešla v účinnost velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), která výrazně rozšířila okruh tzv. povinných osob, mimo jiné i o osoby podnikající na realitním trhu.

Rozšíření okruhu tzv. povinných osob

Oproti znění AML zákona účinnému do konce roku 2020, které mezi povinné osoby řadilo osoby oprávněné k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi, je nově po novele za povinnou osobu považován i ten, kdo:

(a) nakupuje nebo prodává nemovité věci; a (b) je realitním zprostředkovatelem v případě zprostředkování realitní smlouvy podle § 2 písm. d) bodu 2 zákona o realitním zprostředkování, jde-li o nájem, podnájem nebo pacht, však pouze tehdy, pokud výše měsíční platby nebo poměrná část výnosu z nemovité věci poskytnutá propachtovateli přepočtená na jeden měsíc, případně jejich součet, dosáhne alespoň 10.000 EUR.

Vedle realitních zprostředkovatelů jsou nově povinnou osobou rovněž developeři (právnické i fyzické osoby investující do výstavby nemovitých věcí určených k dalšímu prodeji, či pronájmu), osoby spekulující na realitním trhu, ale i zprostředkovatelé pronájmů kanceláří, skladů, či jiných podnikatelských prostor, a to včetně servisních společností plnících funkci zprostředkovatele v rámci skupiny.

Základní podmínkou však nadále zůstává, že aby mohla být jakákoli osoba považována za povinnou osobu dle AML zákona, musí uvedené činnosti provádět v rámci své podnikatelské činnosti. Povinnou osobou tak není například fyzická osoba prodávající svůj byt či dům.

Povinnosti dle AML zákona a zpřísnění sankcí

Povinné osoby mají dva okruhy povinností, a to:

(a) povinnosti ve vztahu ke klientům v rámci jednotlivých obchodů (zejména identifikace a kontrola klienta); (b) povinnosti směřující k samotnému statusu povinné osoby (vytvoření systému vnitřních zásad, hodnocení rizik ohledně výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, určení tzv. kontaktních a pověřených osob, či průběžné proškolování svých zaměstnanců).

Novela AML zákona současně výrazně zvyšuje sankce za přestupky spočívající v neplnění povinností dle AML zákona, kdy za některé přestupky (např. za nevypracování systému vnitřních zásad či za neproškolení zaměstnanců) mohou být uloženy pokuty v řádech několika milionů korun a při opakovaném porušení dokonce několika desítek milionů korun či zákaz činnosti.

Podnikáte na realitním trhu a nejste si jisti, zda jste povinnou osobou? Potřebujete připravit systém vnitřních zásad, či proškolit své zaměstnance? Neváhejte se na nás obrátit a my pro Vás připravíme AML řešení na míru.


Mgr. Vít Šilhavý

Sdílejte článek:
31. 8. 20217 minut čtení

Kryptoměny: EU připravuje přísnější AML regulaci

Evropská komise připravila několik rozsáhlých návrhů právních předpisů, které se týkají AML/CFT povinností, a významnou měrou dopadají také na osoby poskytující služby související s virtuálními aktivy (kryptoaktivy včetně kryptoměn). Většina nových norem bude mít formu nařízení, a bude tedy přímo závazná pro fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v členských státech.

Více
2. 7. 20211 minuta čtení

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů: Nezapomněli jste aktualizovat svůj systém vnitřních zásad?

S účinností nového zákona o evidenci skutečných majitelů došlo od 1. 6. 2021 ke změnám podmínek pro určování skutečného majitele právnické osoby, svěřenského fondu a zahraničního svěřenského fondu, které již nadále nejsou upraveny AML zákonem. Tato změna s sebou přináší povinnost provést aktualizaci stávajícího systému vnitřních zásad a hodnocení rizik.

Více
30. 6. 20211 minuta čtení

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb.

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jak vyplývá z jejího názvu, předmětem úpravy tzv. AML vyhlášky jsou zejména některé požadavky na systém vnitřních zásad, postupy a kontrolní opatření v AML/CFT oblasti.

Více
9. 6. 20212 minuty čtení

Kontaktní osoba a minifondy dle § 15 ZISIF – může jí být člen statutárního orgánu?

Jednou z AML povinností minifondů dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF) je mj. určit tzv. kontaktní osobu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem (§ 22 AML zákona). O určení této osoby a o případných následných změnách je povinná osoba informovat Finanční analytický úřad do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou.

Více
6. 6. 20212 minuty čtení

Realizovali jste jednorázově Initial Coin Offering? Pak jste povinnou osobou dle AML zákona

Provedli jste anebo máte v úmyslu provést jednorázové Initial Coin Offering, tzv. ICO? Pak vězte, že emise virtuálního aktiva provedená v rámci tzv. Initial Coin Offering představuje službu spojenou s virtuálním aktivem ve smyslu § 4 odst. 8 AML zákona, což osobě emitenta zakládá status tzv. povinné osoby ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona.

Více
1. 6. 20211 minuta čtení

Víte, že ‚podezřelý obchod‘ ve smyslu AML zákona nemusí vůbec být obchodem?

Věděli jste, že podezřelým obchodem, který podléhá oznamovací povinnosti podle AML zákona, nemusí být jen uzavřený obchod v tradičním slova smyslu? Vysvětlení nedávno podal i Nejvyšší správní soud. #aml #cft #podezrelyobchod

Více
18. 5. 20211 minuta čtení

Jak na kopírování průkazů totožnosti při plnění AML/KYC povinností?

Aktuální stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, které se vyjadřuje i k pořizování kopií dokladů totožnosti pro účely AML/KYC procedur, je v rozporu s dosavadním výkladem Finančního analytického úřadu.

Více
30. 4. 20211 minuta čtení

Virtuální aktiva jsou využívána k praní „špinavých peněz“

Virtuální aktiva jsou používána k praní „špinavých peněz“. Finanční analytický úřad prověřoval v roce 2020 celkem 140 případů podezření na zneužití virtuálních aktiv (např. tzv. kryptoměn) k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Více
4. 12. 20201 minuta čtení

Dne 4. 12. 2020 prezident podepsal paragrafované znění transpozice V. AML směrnice

Ačkoli měla být 5. AML směrnice (2018/843 ze dne 30. 5. 2018) členskými státy EU transponována ke dni 10. 1. 2020, v České republice se novela začátkem roku 2020 teprve rozesílala poslancům a paragrafované znění transpozice podepsal prezident Miloš Zeman až dnes, tj. 4. 12. 2020.

Více

Ochrana osobních údajů a cookies

Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací

Přijmout a zavřít