Mezinárodní sankce – ověřování on-line

Řešíte sankce ve vztahu k zemím, jako je Rusko a Bělorusko?

Mezinárodní sankce a jejich ověřování prostřednictvím AML solutions

AML solutions na této stránce zdarma poskytuje veřejnosti nástroj, který umožňuje ověřovat, zda jsou vůči klientovi uplatňovány české národní nebo mezinárodní sankce Evropské unie. S ohledem na zvýšenou potřebu prověřování sankcí vůči zemím, jako je Rusko a Bělorusko, je tento nástroj našimi klienty hojně využíván. Mezinárodní a národní sankce tak můžete pomocí našeho nástroje snadno prověřovat a získat o tom záznam v podobě PDF exportu.

UPOZORNĚNÍ: Jméno a příjmení klienta zadávejte v celém znění přesně tak, jak je uvedeno v dokladu totožnosti (včetně prostředních jmen apod.), v opačném případě vyhledávač shodu nenajde. Pro zjednodušení můžete použít našeptávač, který případnou shodu zobrazí již při zadávání jména či příjmení klienta v okně pro našeptávání.

Jméno a příjmení klienta zadávejte vždy přesně dle dokladu totožnosti (včetně prostředních jmen apod.), v opačném případě vyhledávač shodu nenajde.

#sankce #sankce-rusko #sankce-belorusko #mezinarodni-sankce #sankcni-seznamy-aml #rusko #ruska-federace

POZOR: Aplikace neověřuje firmy ani jiné právnické osoby, ale pouze osoby fyzické dle jména a příjmení. Mezinárodní sankce u klientů nestačí pouze prověřovat, ale je nutné o jejich prověřování rovněž pořídit záznam. Ustanovení § 8 odst. 8 AML zákona totiž stanoví, že povinná osoba v rámci identifikace klienta informace ohledně národních a mezinárodních sankcí nejen zjistí, ale i zaznamená.

Z tohoto důvodu na našich stránkách nabízíme bezplatně možnost výsledek ověření mezinárodních sankcí stáhnout a uložit v podobě výstupu ve formátu PDF.

Ověřování, zda jsou vůči zadané osobě uplatňovány národní či mezinárodní sankce, provádí softwarový nástroj AML solutions tím, že vyhledá zadanou osobu prostřednictvím tzv. API rozhraní v EU Sanctions Map – v právně závazných sankčních seznamech, a dále v sankčním seznamu České republiky, tj. nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu a dále vnitrostátní sankční seznam dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích. Služba AML solutions tedy využívá:

 • aktuálně platný konsolidovaný seznam osob, skupin a entit, na které se vztahují sankce Evropské unie dle EU Sanctions Map,
 • aktuálně platné nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu,
 • aktuálně platný vnitrostátní sankční seznam dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích.

AML solutions tuto službu poskytuje zdarma a neodpovídá za případnou újmu vzniklou užitím této služby nebo za její nefunkčnost.

Povinnost ověřovat národní a mezinárodní sankce

Povinnost ověřovat, zda Česká republika či EU vůči klientovi uplatňuje mezinárodní sankce ukládá zejména ustanovení § 6, § 8 a § 9 AML zákona. Tato povinnost se vztahuje na všechny typy povinných osob a je nezbytné ji průkazně splnit.

 • před uskutečněním každého obchodu (poskytnutím služby),
 • před navázáním obchodního vztahu s klientem,
 • v době trvání obchodního vztahu.

Povinnost ověřovat, zda Česká republika či EU vůči klientovi uplatňuje národní sankce ukládá implicitně § 6, § 8 a § 9 AML zákona a § 2 nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu. Tato povinnost se vztahuje na všechny typy povinných osob a je nezbytné ji průkazně splnit. Pozor, v důsledku sankcí uvalených Evropskou unií na Ruskou federaci, Bělorusko a obecně na mnoho občanů Ruska a Běloruska je výskyt sankcionovaných osob významně vyšší (!). Sankce proto důrazně doporučujeme ověřovat i subjektům, které nejsou povinné osoby, a to u všech klientů, nejen těch, kteří přímo pochází z Ruska či Běloruska.

Seznam fyzických osob a organizovaných skupin je uveden jakožto část I přílohy k nařízení vlády. Seznam organizovaných skupin je uveden v části II přílohy k tomuto nařízení.

Vyhledávané osoby

V sankčních seznamech je potřeba prověřit přítomnost klienta a kterékoli osoby (fyzické i právnické), které s ním souvisí, zejména:

 • členy statutárního orgánu a dozorčího orgánu klienta, byl-li zřízen,
 • osoby z vlastnické a řídící struktury klienta,
 • všechny skutečné majitele klienta,
 • osoby oprávněné jednat za klienta nebo v jeho prospěch,
 • osoby, které jsou protistranou obchodu či obchodního vztahu, jsou-li známé.

Výsledek hledání

Pokud na základě zobrazených výsledků dospějete k závěru, že se na vašeho klienta vztahují mezinárodní sankce, je nezbytné tohoto klienta a jeho jednání oznámit FAÚ jako podezřelý obchod. Je nezbytné tak učinit i v případě, kdy k uskutečnění obchodu nedojde nebo klient o uskutečnění obchodu pouze jedná.

Dále je nezbytné prostudovat znění konkrétního sankčního opatření, jelikož jim může být vázáno vaše další jednání vůči klientovi (například budete nuceni majetek klienta zadržet).

Frekvence aktualizace sankčních seznamů

Služba AML solutions nepoužívá vlastní zdrojové soubory; dotazuje se na případné shody přímo ve zdrojových souborech prostřednictvím tzv. API rozhraní, zdrojové sankční seznamy jsou tedy aktualizované přímo ze strany Evropské unie a České republiky v případě národních sankcí.

Nevíte si s mezinárodními sankcemi rady? Objednejte se na naše prakticky zaměřené školení na mezinárodní sankce, které je určeno pro podnikatele a další osoby, jež ve své každodenní praxi uzavírají či plánují uzavírat obchody s partnery ze zemí stižených mezinárodními sankcemi.

Více informací ke školení na mezinárodní sankce.

Kam dál?

Vyzkoušet PEP check zdarma

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše