Co je to AML/CFT?

Co je to AML?

AML

 • je zkratka z anglického „Anti Money Laundering“,
 • a používá se v souvislosti s opatřeními, které mají bránit legalizaci výnosů z trestné činnosti (tj. „praní špinavých peněz“) a financování terorismu (CFT - „Combating the Financing of Terrorism“).

V souvislosti s pojmem AML se často také uvádí i zkratka KYC ("Know Your Client"), která odkazuje na jednu ze základních AML povinností, tedy povinnost identifikovat klienta a získat informace nutné k posouzení, zda nejde o podezřelý obchod.

Tzv. AML opatření musí přijímat všechny osoby, které vykonávají určité činnosti vyjmenované AML zákonem (zákon č. 253/2008 Sb.).

Kromě úvěrových a finančních institucí jsou to také osoby, které poskytují služby související s virtuálními aktivy, právnické osoby, které spravují majetek investorů, obchodníci s použitým zbožím, provozovatelé hazardních her a další subjekty.

Příklady některých AML povinností:

 • vypracování (a zaslání) systému vnitřních zásad
 • vypracování (a zaslání) hodnocení rizik
 • identifikace klienta
 • kontrola klienta
 • zjišťování statusu politicky exponované osoby (tzv. PEP) u klientů
 • uchovávání údajů
 • povinnost mlčenlivosti
 • informační povinnost
 • oznamování podezřelých obchodů
 • odklad splnění příkazů klienta
 • určení kontaktní a pověřené osoby
 • provádění pravidelného AML školení zaměstnanců a spolupracujících osob

Plnění AML povinností kontroluje u většiny povinných osob Finanční analytický úřad (na úvěrové a finanční instituce dohlíží Česká národní banka) a za porušení povinností hrozí citelné sankce.

V některých případech vyžadují i banky nebo obchodníci, kteří sami plní AML povinnosti, důkaz o tom, že povinná osoba má řádně zpracovanou vnitřní dokumentaci stanovenou AML zákonem, a že postupuje v souladu s ním, jinak odmítají například zřídit či vést bankovní účet, nebo uskutečnit obchod.

Pokud si nejste jisti, zda se na Vás vztahuje věcná působnost AML zákona a tedy i AML povinnosti, můžete Vaši činnost ověřit zde anebo nás můžete s tímto dotazem kontaktovat.

Ochrana osobních údajů a cookies

Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací

Přijmout a zavřít