Zápis do evidence skutečných majitelů 2024

Zápis do evidence skutečných majitelů od AML solutions (po novele od 1. 10. 2022)

Prostřednictvím spolupracujících advokátů zajišťujeme pro naše klienty zápis do evidence skutečných majitelů včetně veškerých souvisejících činností. Uvědomujeme si, že absence zápisu do evidence skutečných majitelů může mnohdy představovat zpomalení, či dokonce zastavení podnikatelských aktivit, a představuje rovněž významný problém z hlediska čerpání dotací a účasti na veřejných zakázkách, proto se snažíme pro naše klienty vždy najít nejefektivnější řešení tak, aby k zápisu do ESM došlo v nejkratší možné době s vynaložením co nejmenších nákladů.

Jak lze provést zápis do evidence skutečných majitelů?

Nabízí se dva, resp. tři způsoby zápisu do evidence skutečných majitelů, a to:

 1. Registrace u rejstříkového soudu prostřednictvím standardizovaného inteligentního formuláře. Tato forma je zásadně komplikovanější a dražší, proto ji ve většině případů našim klientům nedoporučujeme.
 2. Přímý zápis u notáře je druhým způsobem. V rámci naší praxe úzce spolupracujeme s několika notáři, kteří jsou schopni přímý zápis do ESM provést ve velmi krátkém čase po dodání veškerých potřebných dokumentů, a to i v případě, že majetkové struktury sahají za hranice České republiky. Jedná se tedy o výrazně rychlejší řešení než v případě zápisu prostřednictvím soudu. Rovněž náklady na notáře jsou v zásadě poloviční.
 3. Posledním způsobem je tzv. automatický průpis, tedy zápisu skutečných majitelů do evidence skutečných majitelů, aniž by dotčené osoby byly povinny podávat žádost o zápis k příslušnému rejstříkovému soudu, resp. notáři. Rovněž je od 1. 10. 2022 možné požádat, aby se automaticky propisovaly také osoby ve vrcholném postavení společnosti (jak o nich pojednáváme dále). Uvedené žádosti pro naše klienty rovněž připravujeme a tím i do budoucna řešíme jejich problémy se zápisem do ESM a šetříme jejich náklady.

Cena za zápis do evidence skutečných majitelů

Cena za provedení zápisu do ESM se skládá z:

 1. Právními předpisy stanovenými náklady na soudní poplatky a/nebo odměnu notáře, které si klient nese sám; a dále;
 2. Odměny za služby našich advokátů stanovené od 5.000,- Kč v závislosti na složitost daného případu (konkrétní majetkové struktury klienta, přeshraničního prvku s požadavky na překlad do češtiny atp.).

Předpokládané náklady našim klientům vždy sdělujeme předem, aby měli přesnou představu, kolik je celý proces zápisu do ESM bude stát.

Proč si vybrat AML solutions?

Díky spolupráci se zkušenými advokáty, kteří se na danou problematiku specializují a zabývají se jí na denní bázi, dostanete ty nejkvalitnější služby za odpovídající cenu, jelikož se na Vašich kauzách nebude nikdo „učit“.

Současně naše služby obsahují přidanou hodnotu správného nastavení do budoucna, včetně identifikace možných právních a případně daňových rizik, abyste nemuseli zápisy do ESM řešit opakovaně (nebude-li to nutné) a mohli se plně věnovat Vašemu podnikání.

Zápis do ESM od AML solutionsZápis do ESM od někoho jiného
Profesionální služby od zkušených advokátůANO?
Nastavení nejoptimálnější cesty zápisu do ESM dle konkrétních potřeb klientaANO?
Spolupráce s notáři, kteří zajistí zápis do ESM obratem po dodání všech pokladůANO?
Vyřešení problematiky zápisů do ESM i do budoucna prostřednictvím žádosti o automatický průpisANO?
Poskytování služeb i pro subjekty s majetkovou strukturou v zahraničíANO?
Naši odborníci Vám poradí ve většině evropských jazyků, případně zajistíme tlumočníka či překladateleANO?
Pojištění profesní odpovědnosti advokátůANO?
Vše můžeme probrat osobně v prostorách našich kanceláří, u Vás, nebo on-lineANO?
Podrobně zodpovíme veškeré Vaše dotazyANO?
Identifikace možných právních a případně daňových rizik vyplývajících z podkladů pro zápis do ESMANO?

Kdo je skutečným majitelem?

Skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání (typicky svěřenský fond), tedy každá fyzická osoba, která:

 1. Má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %;
 2. Má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %;
 3. Uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %; nebo
 4. Uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.

Rozhodující vliv v korporaci přitom uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti, může přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu korporace (valné hromady) odpovídá jeho vůli.

V případě, že právnická osoba nemá žádného skutečného majitele určeného podle výše uvedených pravidel, nastoupí náhradní zbytková kategorie skutečných majitelů, a to osoby ve vrcholném postavení společnosti. Těmi jsou osoby, které zajišťují každodenní nebo pravidelné řízení výkonu činností společnosti a současně jsou statutárním orgánem či osobami statutárnímu orgánu přímo podřízenými. Není tedy možné, aby společnost neměla zaspanou žádnou osobu jakožto skutečného majitele.

Skutečný majitel – investiční fond

Zvláštní pravidlo je normováno u investičních fondů v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. U těchto investičních fondů totiž platí, že se pro účely určení skutečného majitele nepřihlíží k investičním akciím, ledaže jim stanovy přiznávají se nepřihlíží k investičním akciím, ledaže stanovy spojují s těmito akciemi obdobné hlasovací právo jako u zakladatelských akcií.

Jaké informace se o skutečných majitelích zapisují?

Do evidence skutečných majitelů se zapisují následující informace:

 1. Jméno a příjmení;
 2. Datum narození a rodné číslo, místo bydliště (přesná adresa) a státní příslušnost (uveřejněné budou pouze stát bydliště, měsíc a rok narození a státní příslušnost);
 3. Údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele (důvod) a informaci o velikosti či povaze přímého či nepřímého podílu na příjmu či podílu na vlivu;
 4. Popis vlastnické struktury společnosti;
 5. Datum, ke kterému je daná osoba skutečným majitelem společnosti (případně datum, do kterého daná osoba byla skutečným majitelem společnosti).

Jaké jsou sankce a postihy, pokud skutečné majitele evidující osoba nezapíše?

Nezapsání skutečných majitelů je přestupkem, za který může být evidující osobě udělena pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Nemá-li právnická osoba zapsaného skutečného majitele, nesmí tato právnická osoba nezapsanému skutečnému majiteli vyplatit dividendu a tento skutečný majitel současně nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace vykonávat svá hlasovací práva.

Dalším a v praxi mnohdy mnohem zásadnějším postihem je skutečnost, že povinné osoby dle zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu mohou odmítnout uzavřít obchod s osobami, jež v ESM nemají zapsaného skutečného majitele. Uvedené tak může fakticky paralyzovat podnikání některých evidujících osob. Vedle toho musí povinné osoby upozornit příslušný soud na nesrovnalost v evidenci skutečných majitelů (a je doporučeno nejprve uvědomit o této skutečnosti i FAÚ).

Absence či nesrovnalost v zápisu do ESM je rovněž překážkou pro čerpání dotací a účast na veřejných zakázkách.

Nevíte si se zápisem do evidence skutečných majitelů rady? Neváhejte se na nás obrátit

Advokáti spolupracující s AML solutions mají se zápisy do ESM a související problematikou bohaté zkušenosti. Poradenství v oblasti skutečných majitelů zajišťujeme pro tuzemské i zahraniční klienty.

Kam dál?

Objednat zápis do ESM
Services icon

Nezávazná poptávka

Vyplněním údajů a kliknutím tlačítka "Nezávazně poptat" nezávazně poptáte nabídku služeb.

Více informací k přijímání kryptoměn zde.

Prosím, vyberte alespoň jednu službu.

Nezávazně poptat

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše