Co je to AML/CFT?

AML – Anti Money Laundering – opatření proti praní špinavých peněz

Co je to AML?

AML

 • je zkratka z anglického „Anti Money Laundering“ a překládá se jako „opatření proti praní špinavých peněz“,
 • a používá se v souvislosti s opatřeními, které mají bránit legalizaci výnosů z trestné činnosti (tj. „praní špinavých peněz“) a financování terorismu (CFT - „Combating the Financing of Terrorism“),
 • z tohoto důvodu se zkratka „AML“ nejčastěji objevuje ve spojení se zkratkou „CFT“, tj. AML/CFT.

V souvislosti s pojmem AML se často také uvádí i zkratka KYC („Know Your Client“), která odkazuje na jednu ze základních AML povinností, tedy povinnost identifikovat klienta a získat informace nutné k posouzení, zda nejde o podezřelý obchod.

Tzv. AML opatření musí přijímat všechny osoby, které vykonávají určité činnosti vyjmenované AML zákonem (zákon č. 253/2008 Sb.). Těmto osobám se říká povinné osoby.

Kromě úvěrových a finančních institucí jsou to také osoby, které poskytují služby související s virtuálními aktivy, právnické osoby, které spravují majetek investorů, obchodníci s použitým zbožím, provozovatelé hazardních her a další subjekty.

Příklady některých AML povinností:

 • vypracování (a zaslání) systému vnitřních zásad
 • vypracování (a zaslání) hodnocení rizik
 • identifikace klienta
 • kontrola klienta
 • zjišťování statusu politicky exponované osoby (tzv. PEP) u klientů
 • ověřování mezinárodních sankcí
 • uchovávání údajů
 • povinnost mlčenlivosti
 • informační povinnost
 • oznamování podezřelých obchodů
 • odklad splnění příkazů klienta
 • určení kontaktní a pověřené osoby
 • provádění pravidelného AML školení zaměstnanců a spolupracujících osob

Některé další zkratky, které se používají v souvislosti s agendou AML/CFT

FATFFinancial Action Task Force – Finanční akční výbor
FT/CFTFinancing of Terrorism / Countering the Financing of Terrorism
CDDCustomer Due Diligence – kontrola klienta
RBARisk Based Approach – rizikově orientovaný přístup
FIUFinancial Intelligence Unit – finanční zpravodajská jednotka (v ČR FAÚ)
BOBeneficial Owner – skutečný majitel
PEPPolitically Exposed Person – politicky exponovaná osoba

Plnění AML povinností kontroluje u většiny povinných osob Finanční analytický úřad (na úvěrové a finanční instituce dohlíží Česká národní banka) a za porušení povinností hrozí citelné sankce.

V některých případech vyžadují i banky nebo obchodníci, kteří sami plní AML povinnosti, důkaz o tom, že povinná osoba má řádně zpracovanou vnitřní dokumentaci stanovenou AML zákonem, a že postupuje v souladu s ním, jinak odmítají například zřídit či vést bankovní účet, nebo uskutečnit obchod.

Pokud si nejste jisti, zda se na Vás vztahuje věcná působnost AML zákona a tedy i AML povinnosti, můžete Vaši činnost ověřit zde anebo nás můžete s tímto dotazem kontaktovat.

Kam dál?

Ověřování mezinárodních sankcí zdarma

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše