Nový zákon o evidenci skutečných majitelů: Nezapomněli jste aktualizovat svůj systém vnitřních zásad?

2. 7. 20211 minuta čtení

Dne 1. června 2021 nabyl účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.), a v návaznosti na něj vydal Finanční analytický úřad aktualizovaný Metodický pokyn č. 3 "Zjišťování skutečného majitele".

Tímto dnem se tak staly neaktuálními ty části systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených AML zákonem a hodnocení rizik, které se odkazují na dosavadní vymezení skutečného majitele, jak bylo uvedeno v § 4 odst. 4 AML zákona, případně na starší znění Metodického pokynu FAÚ č. 3.

V této souvislosti je třeba připomenout, že AML zákon ukládá těm povinným osobám, které musí mít písemně zpracován systém vnitřních zásad, jehož součástí je hodnocení rizik, aby tento dokument pravidelně aktualizovaly. Ty povinné osoby, které mají povinnost systém vnitřních zásad spolu s hodnocením rizik zasílat FAÚ, nebo ČNB, jsou povinny oznámit těmto orgánům také změny tohoto dokumentu a doručit jim jeho nové znění do 30 dnů od přijetí změn (§ 21 AML zákona).

Nesplněním této povinnosti se může povinná osoba dopustit přestupku, který je stíhán pokutou v základní výši až 1 000 000 Kč.

Zároveň je dobré vědět, že poslední úprava (facelift) webu Finančního analytického úřadu způsobila nefunkčnost dosavadních hypertextových odkazů (odkazujících na tento web), začleněných v systémech vnitřních zásad. I tato skutečnost si tedy vyžádala aktualizaci Vašeho systému vnitřních zásad.

Potřebujete správně aktualizovat systém vnitřních zásad či znovu proškolit své zaměstnance? Neváhejte se na nás obrátit, připravíme pro Vás AML řešení na míru.

Mgr. Hana Erbsová

Sdílejte článek:
31. 8. 20217 minut čtení

Kryptoměny: EU připravuje přísnější AML regulaci

Evropská komise připravila několik rozsáhlých návrhů právních předpisů, které se týkají AML/CFT povinností, a významnou měrou dopadají také na osoby poskytující služby související s virtuálními aktivy (kryptoaktivy včetně kryptoměn). Většina nových norem bude mít formu nařízení, a bude tedy přímo závazná pro fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v členských státech.

Více
30. 6. 20211 minuta čtení

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb.

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jak vyplývá z jejího názvu, předmětem úpravy tzv. AML vyhlášky jsou zejména některé požadavky na systém vnitřních zásad, postupy a kontrolní opatření v AML/CFT oblasti.

Více
9. 6. 20212 minuty čtení

Kontaktní osoba a minifondy dle § 15 ZISIF – může jí být člen statutárního orgánu?

Jednou z AML povinností minifondů dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF) je mj. určit tzv. kontaktní osobu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem (§ 22 AML zákona). O určení této osoby a o případných následných změnách je povinná osoba informovat Finanční analytický úřad do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou.

Více
6. 6. 20212 minuty čtení

Realizovali jste jednorázově Initial Coin Offering? Pak jste povinnou osobou dle AML zákona

Provedli jste anebo máte v úmyslu provést jednorázové Initial Coin Offering, tzv. ICO? Pak vězte, že emise virtuálního aktiva provedená v rámci tzv. Initial Coin Offering představuje službu spojenou s virtuálním aktivem ve smyslu § 4 odst. 8 AML zákona, což osobě emitenta zakládá status tzv. povinné osoby ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona.

Více
1. 6. 20211 minuta čtení

Víte, že ‚podezřelý obchod‘ ve smyslu AML zákona nemusí vůbec být obchodem?

Věděli jste, že podezřelým obchodem, který podléhá oznamovací povinnosti podle AML zákona, nemusí být jen uzavřený obchod v tradičním slova smyslu? Vysvětlení nedávno podal i Nejvyšší správní soud. #aml #cft #podezrelyobchod

Více
18. 5. 20211 minuta čtení

Jak na kopírování průkazů totožnosti při plnění AML/KYC povinností?

Aktuální stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, které se vyjadřuje i k pořizování kopií dokladů totožnosti pro účely AML/KYC procedur, je v rozporu s dosavadním výkladem Finančního analytického úřadu.

Více
30. 4. 20211 minuta čtení

Virtuální aktiva jsou využívána k praní „špinavých peněz“

Virtuální aktiva jsou používána k praní „špinavých peněz“. Finanční analytický úřad prověřoval v roce 2020 celkem 140 případů podezření na zneužití virtuálních aktiv (např. tzv. kryptoměn) k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Více
7. 3. 20212 minuty čtení

Jaké novinky přinesla novela AML zákona v oblasti realitního trhu?

Dne 1. 1. 2021 vešla v účinnost velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), která výrazně rozšířila okruh tzv. povinných osob, mimo jiné i o osoby podnikající na realitním trhu.

Více
4. 12. 20201 minuta čtení

Dne 4. 12. 2020 prezident podepsal paragrafované znění transpozice V. AML směrnice

Ačkoli měla být 5. AML směrnice (2018/843 ze dne 30. 5. 2018) členskými státy EU transponována ke dni 10. 1. 2020, v České republice se novela začátkem roku 2020 teprve rozesílala poslancům a paragrafované znění transpozice podepsal prezident Miloš Zeman až dnes, tj. 4. 12. 2020.

Více

Ochrana osobních údajů a cookies

Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací

Přijmout a zavřít