Poskytovatelé služeb spojených s virtuálním aktivem

Kryptoměny, kryptoaktiva, virtuální měny apod.

Jaká jsou specifika u poskytovatelů služeb spojených s virtuálním aktivem v rámci AML/CFT agendy?

Poskytovatelé služeb spojených s virtuálním aktivem (provozovatelé kryptosměnárem, kryptoburz, kryptobankomatů, kryptopeněženek, platebních bran pro kryptoměny apod.) ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona jsou povinnou osobou dle AML zákona již od roku 2017.

Činnost a povinnosti těchto subjektů jsou s ohledem na pseudonymní prostředí kryptoměn a Blockchainu ve vztahu k AML/CFT agendě velmi specifické.

Dokdy musí poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem vypracovat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik?

Poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem má povinnost vypracovat písemně systém vnitřních zásad a hodnocení rizik do 60 dnů od zahájení činnosti.

Systém vnitřních zásad ani hodnocení rizik poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem nemusí zpracovat písemně, pokud v oblastech činnosti dle AML zákona nezaměstnává další osoby ani pro něj nejsou další osoby činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, případně smluvně vykonává činnost podléhající působnosti tohoto zákona pouze pro jednu jinou povinnou osobu (§ 21 odst. 3 AML zákona).

Musí poskytovatelé služeb spojených s virtuálním aktivem zaslat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik Finančnímu analytickému úřadu nebo České národní bance?

Poskytovatelé služeb spojených s virtuálním aktivem nepodléhají dohledu České národní banky a nemají povinnost zaslat písemně zpracovaný systém vnitřních zásad ČNB. Musejí jej však nově od 1. 5. 2024 zaslat FAÚ.

Kdo kontroluje plnění AML povinností u poskytovatelů služeb spojených s virtuálním aktivem?

Orgánem dohledu (a kontroly) je ve vztahu k tomuto subjektu Finanční analytický úřad (FAÚ).

Na co si dát pozor v rámci AML agendy jako poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem?

Problémy s bankovními účty

Poskytovatelé uvedených služeb aktuálně nejčastěji řeší problém spojený se založením a udržením si bankovního účtu, kdy úvěrové a finanční instituce odmítají těmto povinným osobám s odkazem na zvýšené riziko praní špinavých peněz a financování terorismu vést platební účty. Z tohoto důvodu je velice důležité, aby poskytovatelé služeb spojených s virtuálním aktivem měli své AML/CFT procesy důkladně zpracované a systém vnitřních zásad a hodnocení rizik měli pravidelně aktualizované.

Přijímání kryptoměn jako platby za zboží či služby

Je dobré rovněž vědět, že od 1 5. 2024 již neplatí, že pokud přijímáte kryptoměny (virtuální aktiva) pouze jako platební prostředek, nejste povinnou osobou dle AML zákona. Nově platí, že virtuální aktiva jsou od 1. 5. 2024 považována dle AML zákona za hotovost.

Živnostenské oprávnění č. 81

Taktéž připomínáme, že pro poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem je nutné disponovat živnostenským oprávněním č. 81 "Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem".

Pokud však máte živnostenské oprávnění č. 81, ale fakticky žádnou takovou činnost nevykonáváte, nejste povinnou osobou podle AML zákona.

U podnikatelů, u kterých se jejich status povinné osoby odvozuje od určité činnosti (typicky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem), klade AML zákon důraz na skutečný výkon takové činnosti. Pokud dotyčnou činnost skutečně vykonáváte, a to podnikatelským způsobem, pak jste povinnou osobou podle AML zákona, bez ohledu na to, zda máte všechna potřebná formální oprávnění (i když tím např. porušujete živnostenský zákon a dopouštíte se přestupku). Na druhou stranu, pokud se chcete dovolávat toho, že dotyčnou živnost nevykonáváte, i když máte platné oprávnění, a proto se na Vás AML zákon nevztahuje, musíte být schopen/schopna to případně FAÚ prokázat.

Initial Coin Offering (ICO)

Provedli jste jednorázově Initial Coin Offering (tzv. ICO), případně Initial Exchange Offering (IEO) anebo jinou emisi virtuálního aktiva? Pak vězte, že i jednorázové provedení ICO, resp. IEO či jakékoli emise virtuálního aktiva Vám zakládá status povinné osoby, a proto se na Vás vztahují AML povinnosti.

Jak vám můžeme pomoci?

S poskytovateli služeb spojených s virtuálním aktivem máme v rámci AML/CFT agendy bohaté zkušenosti, vytváříme pro ně systémy vnitřních zásad, hodnocení rizik, poskytujeme AML školení a obecné AML/CFT poradenství. Neváhejte se na nás v případě potřeby obrátit.

Kam dál?

Ověřování mezinárodních sankcí zdarma

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše